Technologie

V podstatě je tryskání suchého ledu obdobné jako pískování. Místo písku se však používají peletky suchého ledu, které po nárazu na čištěnou plochu okamžitě sublimují jako kysličník uhličitý do atmosféry. Tyto pelety se v tryskacím stroji přidávají do proudu stlačeného vzduchu, čímž se urychlují na 150 m/s a hadicí se stříkací pistolí osazenou tryskou, jsou tryskány na čištěný objekt. Po otryskání zůstává jen očištěný objekt. Odpadlé nečistoty lze jednoduše zamést.

Jak to funguje?

Namísto použití tvrdých brusiv, které účinkují abrazivně a zanechávají stopy a poškození na obroušeném povrchu, používáme při tryskání suchého ledu měkký suchý led, který dopadá na čištěnou plochu s rychlostí vyšší než je rychlost zvuku. Suchý led způsobuje při dopadu mini exploze a tím odděluje nechtěnou vrstvu znečištění od podkladu.tryskání suchým ledem

Co to vlatsně je suchý led?

Suchý led je běžné označení pro kysličník uhličitý CO2 v pevném skupenství, tedy zmrzlý o teplotě -79°C. Kysličník uhličitý je ve svém plynném skupenství běžnou součástí zemské atmosféry, který vzniká např. při vydechování a který potřebují rostliny pro fotosyntézu. V pevném skupenství se na zemi nevyskytuje a musí se uměle vyrobit.suchý led

 

Výroba suchého ledu

 

Suchý led se získává z tekutého kysličníku uhličitého (LCO2) rychlým snížením tlaku v peletizéru. Následkem toho vzniká z tekutého kysličníku uhličitého pevný sníh o teplotě -79°C. Tento sníh se dále lisuje a vznikají peletky o velikosti 3 mm.

Schematické znázornění

schéma tryskání suchým ledem