Přednosti

 • Žádné chemikálie, žádná brusiva nebo tryskací media
  Zůstává jenom očištěná plocha, protože CO2 se jednoduše vypaří. Nedochází k žádnému poškození mechanických části nebo těsnění brusivy a tryskacími médii. Neexistuje žádný nebezpečný odpad (chemikálie, rozpouštědla, atd.). Tryskání suchého ledu je šetrné k životnímu prostředí, bezpečné a velmi hospodárné.

 • Žádné rozebírání strojů
  Čištění se děje ve smontovaném stavu. Není nutná demontáž a opětovná montáž čištěných dílů. Hospodářská úspora je enormní. Nejsou náklady na rozebrání a dále se výrazné zkracuje doba odstávky strojního zařízení což má výrazný vliv na produktivitu.

 • Žádné opotřebení nebo eroze
  Peletky suchého ledu jsou téměř neabrazivní, proto nedochází k poškození čištěných strojů nebo nástrojů.

 • Žádná odpadní voda, žádná vlhkost
  Suchý led po dopadu sublimuje jako kysličník uhličitý zpátky do atmosféry. Nevznikají žádné jakkoliv kontaminované odpady. Znečištění spadne na zem a tam ho lze jednoduše vysát nebo zamést. Nevzniká žádná koroze materiálu díky čištění.